Att anlita en arborist

Behöver du hjälp med att fälla eller beskära träd i din trädgård kan du vända dig till en arborist.

En arborist är expert på träd och trädvård och arbetar för att träd i bebyggda områden ska vara vackra, säkra och kunna leva länge. Arboristen kan lätt avgöra om ett träd behöver fällas eller inte. Ibland kanske det räcker med att ta bort döda grenar eller göra en kronreducering på trädet.

Att bli arborist

Är du intresserad av träd och att arbeta fysiskt utomhus kan arborist vara ett yrke för dig. Du måste ha en god fysik och inte vara rädd för höjder eftersom man oftast utför beskärningen uppe i trädets krona.

För att bli arborist kan man gå på Naturbruksprogrammet med inriktning trädgård på gymnasiet. Det finns också arboristutbildningar på Yrkeshögskolan. På en del ställen finns det komvux- eller arbetsmarknadsutbildningar för att bli arborist.

Att jobba som arborist

Arboristen jobbar med träd i bebyggda områden. Det kan handla om parker, gator, kyrkogårdar eller privata trädgårdar. Förutom att fälla träd beskär arboristen träden på olika sätt.

  • Man gör en säkerhetsbeskärning  för att träden inte ska orsaka olyckor. Vid en säkerhetsbeskärning kan man ta bort svaga och döda grenar för att de inte ska falla ned och orsaka skador. Man kan också göra en s.k. kronreducering för att inte trädet ska välta eller skadas när det blåser.
  • Utrymmesbeskärning gör man för att minska trädets storlek om det t ex växer ut över hus eller gator.
  • Om man vill ha en särskild form på trädkronan kan man göra en formbeskärning. Formbeskärning är inte så vanlig i trädgårdar. Men i parker och utefter gator kan man formbeskära träden.

Som arborist kan du vara anställd av ett företag, en kommun eller vara egen företagare.

Medellönen för en arborist är ca 28 000 kr. Lönen varierar mycket beroende på utbildning och erfarenhet.