Hissinstallation Kävlinge

Det finns mängder av regler och krav på de som tänker att installera en hiss. Hur ska man då tänka om det till exempel är planerat att utföra en hissinstallation i Kävlinge? Anledningen att det finns krav på hissinstallationer har inte bara med säkerheten att göra utan det ska också bedömas vilket behov det finns att installera en hiss. Människor som inte klarar av att gå i trappor eller de med andra funktionshinder som innebär nedsatt rörelseförmåga ska kunna använda byggnaden som vilken annan person som helst. Byggnaden ska var tillgänglig och användbar för alla personer.

Huvudregeln vid hissinstallation

För att nya byggnader som uppförs i sin tur ska uppfylla huvudregeln för hissinstallationer så ska det vara byggnader som har fler än en våning. Då måste det finnas en hiss för att kravet på tillgänglighet ska vara uppfyllt. Denna regel gäller alla slags byggnader, och för bostäder gäller det både småhus och flerbostadshus. Så fort en byggnad eller anläggning har bygglovsplikt så finns kravet på hiss. Det som ska bedömas är behovet av en hissinstallation beroende på vilken typ av anläggning det är och om alla typer av människor har behov av att tillträda.

Regler med undantag för hiss

Det brukar heta ”inga regler utan undantag” och det gäller även för hissinstallationer. Det finns två undantag då det inte måste installeras hiss, och det är vid byggnader som innehåller bostäder och har färre än tre våningsplan. Även viss typ av arbetslokaler om det anses att inte alla har rätt att tillträda dessa lokaler. Hur bedömer man då när kravet gäller och när det finns undantag från reglerna? Det kan tyckas lätt att räkna antalet våningar en byggnad innehar, med först måste bedömningen göras om vad som räknas som våning. Inte helt solklart när man börjar läsa reglerna.