Säkerhetsdörrar

När man pratar om säkerhetsdörrar är det nog inte bara jag själv som tänker på trista grå och tjocka ståldörrar som brukar finns på andra ställen än i ditt hem. Nu är det ju så att det där är en gammal kvarlevelse då säkerhetsdörrar nuförtiden är precis lika snygga som ”vanliga” ytterdörrar. När jag höll på att renovera mitt hus så var jag helt inne på att vi skulle ha en säkerhetsklassad ytterdörr. Jag hade pratat med bekant som kollat på säkerhetsdörrar i Göteborg på ett företag som hade ett väldigt stort utbud. Dom hade valt att sätta in en säkerhetsdörr efter att deras förra hus drabbats av flera inbrott. De tröttnade till slut och beslöt sig för att satsa på en säkerhetsdörr.

Godkända säkerhetsdörrar

Vad är det då som gör en säkerhetsdörr säker? Jag kan börja med att det finns säkerhetsdörrar som är indelade i totalt sex klasser som klassificeras från RC1–RC6. Den allra vanligaste säkerhetsdörren för lägenheter heter RC3 och ska motstå inbrottsförsök i fem minuter. I princip alla säkerhetsdörrarna i klasserna över RC3 är tilltänkta för annat där man måste ha högre säkerhet än i en vanlig lägenhet eller bostad. Dörrarna i de lägre klasserna skyddar inte lika bra som de i de högre klasserna. Det finns ytterligare en bedömning som avgör om en dörr ska klassas som säkerhetsdörr eller ej och det är Svenska stöldskyddsföreningen som bedömer låset. När du söker efter en godkänd säkerhetsdörr ska du kolla så att den är klassad som SSF 1078 klass 2 för då har dörren ett godkänt lås och är även klassad som säkerhetsdörr av typen RC3.

Om du inte vet om din dörr är klassad som säkerhetsdörr så ska du titta på gångjärnssidan av dörren där det ska finnas en liten skylt som visar vilken typ av säkerhetsdörr det är och där både brandklass och säkerhetsklass framgår.